Hårdgjorda ytor och klimatförändring - en utmanande kombination

Startdatum: 2018-06-12
Slutdatum: 2018-06-12

Frukostseminarium i Malmö

Välkommen till ett frukostseminarium där vi diskuterar hårdgjorda ytor och klimatanpassning. Vi presenterar ett examensarbete som visar hur ett samhälles hårdgjorda ytor har förändrats under 60 år.

Examensarbetet för diskussioner om vilka slutsatser man kan dra utifrån ett planerings- och skyfallsperspektiv och presenterar en metod för att formulera strategier vid planering av bebyggelse, kompensation för gröna ytor och behov av blågröna dagvattenlösningar. Examensarbetet har utförts av Simon Rieger från Technical University of Munich i samarbete med Svedala kommun. Vi avslutar med en utvärdering av metoden och då utifrån dess användning i den kommunala planeringen för klimatanpassning.

Plats: Tyréns, Isbergs gata 15, Malmö
Tid: Tisdag den 12 juni kl 09:00. Frukost finns framdukad från kl 08:30.
Anmäl dig senast den 7 juni till seminarium.malmo@tyrens.se 

Program
08:30 Samling och frukost
09:00 Inledning
09:10 Presentation av examensarbete (Presentation på engelska)
09:40 Utvärdering
09:50 Diskussion

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}