Styrelse

Möt styrelsen för Tyréns AB.

   

Håkan Larsson, ordförande
Född 1947. Invald 2013.
Övriga styrelseuppdrag: ordförande i Valea AB, Inpension Asset Management AB och Wallenius Wilhelmsen Logistics AB. Ledamot i Handelsbanken Region Väst, Rederi AB Transatlantic, Stolt-Nielsen Ltd och Eukor Car Carriers Inc.

Marita Hellberg
Född 1955. Invald 2016.
VD Marita Hellberg Consulting
Tidigare erfarenhet, urval: Vice President HR Ericsson, vice President Human Resources, North East Asia, Ericsson, Personaldirektör Ericsson 2003-2010, Personaldirektör NCC 2001-2002
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot IT-Huset Holding i Norden AB, Styrelseledamot Ideella föreningen Ratio.

 

Mårten Lindström
Född 1950. Invald 2011.
VD More 10 AB
Tidigare erfarenhet, urval: Chef NCC Teknik och chef Forskning och utveckling inom NCC Construction Sverige, VD Samhällsbyggnadslänken vid KTH, VD svenska dotterbolaget Golderkoncernen. Övriga styrelseuppdrag m m: Prolog Bygglogistik AB, Ecoloop AB, Marginalen Fastigheter AB med dotterbolag, Q-gruppen AB med dotterbolag, ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien IVA.

 

 

Mikael Vatn
Född 1967. Invald 2009.
Senior Vice President Operations Sweden Etteplan
Tidigare erfarenhet, urval: VD Securitas Direct Sverige AB, Koncernchef/VD EnergoRetea, styrelseledamot CLC Installationsconsult, styrelseledamot Textilia.

 

Hans Rode
Född 1943. Invald 2012
Anställd i Regeringskansliet, 2013 års Sthlmsförhandling. Tidigare erfarenhet, urval: Vägdirektör i Vägverket, generaldirektör för Statens Energiverk, ordförande i Malmö stads byggnadsnämnd, ordförande i Malmö stads lokaltrafikstyrelse, kommunalråd för affärs- och industriroteln samt för plan- och kollektivtrafikroteln i Malmö stad.

 

Lars Hultgren
Född 1959. Invald 2004
Arbetstagarrepresentant SI

 

Anders Forsberg
Född 1968. Invald 2013.
Arbetstagarrepresentant Unionen

   

Suppleanter för arbetstagarrepresentanter
Britta Hedman (SI)

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}