För bättre samhällen

Vi samarbetar för bättre samhällen

Tyréns kompetens inom samhällsbyggnad bygger på vår samlade förmåga att samarbeta – tillsammans med våra kunder och inom företaget.

Tyréns är ett personligt företag som bär på traditioner med långsiktighet och egenfinansierad forsknings- och utvecklingsverksamhet. Att vi har en ägare som inte är börsnoterad och står fri från andra intressen är en viktig del för integriteten och trovärdigheten hos ett konsultföretag.

Det är detta som är Tyréns profil och som också ger oss en särprägel på marknaden.

 

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}