Tyréns ledande inom kulturmiljövård

Prestigeuppdrag: Gustaf Vasa kyrka och Trygg Hansahuset.

Läs mer här
Tyréns vann arkitekttävling tillsammans med Henning Larsen architects och SLA landskapsarkitekter.
Tyréns vann arkitekttävling om Uppsalas nya stadshus

Kulturellt arv och öppenhet i fokus.

Läs mer här

Aktivitet